תקנון הגרלה אינסטגרם

קמפיין ליפגלוס באינסטגרם הגרלת עיצוב שפתיים

מטרהפרסום ושיווק/חשיפה והגעה לקהל יעד/יצירת קשר חיובי עם לקוח.

הפרסעיצוב שפתיים למנצח/מנצחת ע״י חומצה אלרונית.

אמצעיאינסטגרם

תקנון

כללי:

Science of Beauty קליניקה לאסתטיקה רפואית בפתח תקווה ומנהלת את דף האינסטגרם  Science of Beauty- https://www.instagram.com/science_of_beauty_clinic?igsh=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

מכריזה על פעילות נושאת פרס ("התחרות").

ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון ופוטרת את Science of Beauty (ילנה שוורצמן) (להלן

החברה) מכל טענה, דרישה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות, לפרסים וכל הקשור בתחרות .

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

כללי התחרות:

1.  ההגרלה פתוחה לכל בעלי חשבון אינסטגרם פעיל (שאינו פיקטיבי), כאשר ניתן להירשם עם אותו פרופיל אינסטגרם רק פעם אחת.

2. התחרות תחל ב- 19/12/23 ותסתיים ב- 01/01/24

3. על מנת להשתתף בתחרות המשתתפים חייבים לבצע את הפעולות הבאות:

3א. עקבו אחר עמוד האיסנטגרם של Science of Beauty

3ב. תייגו לפחות 3 חברים שלדעתכם יכולים להיות מעוניינים בהשתתפות בהגרלה ואתם רוצים לפרגן להם.

3ג. לשתף פוסט בסטוריס  בצירוף התיוגים הבאים: העמוד שלנו @scienceofbeauty 

4. ניתן להירשם להגרלה במהלך כל תקופה (מהרגע שעולה פוסט ההכרזה)

כיצד יבחר הזוכה:

5.  ביום לאחר סיום ההרשמה כל מי שהשתתף יקבל מספר סידורי

6.  ביום לאחר פרסום מספרים של המתמודדים על הפרס, יוגרל\תוגרל הזוכה מבין עשרת הפיינליסטים, ע"י אתר הגרלות  www.random.org

7. קליניקה משאירה לעצמה זכות לא לתת מספר סידורי למשתתף שלא ביצע את כל השלבים הנדרשים, או בספק שפרופיל שלו אמיתי.

8. בסיום התחרות יבחר/תיבחר זוכה אחד\ת בלבד . שם הזוכה יפורסם בדף האינסטגרם וגם באמצעות הודעה פרטית לאותו משתמש.

9. ההכרזה על הזוכה היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.

10 . החברה רשאית בכל שלב לשנות את משך התחרות, תנאי התחרות, ואת פרטי התקנון.

11 . הפרס: מזרק חומצה אלרונית לשפתיים + עיצוב עם אותו מזרק

12 . החברה רשאית להסיר תכנים שפורסמו בדף בשל תכנים לא הולמים או מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מקדימה ומבלי שיופנו כלפיה טענות בשל כך.

זכייה:

1. שם הזוכה יפורסם בהודעה על הזוכים בדף האינסטגרם

2. לזוכה תישלח הודעה פרטית דרך האינסטגרם או דרך נציג מטעם החברה.

3. הזוכה יקבל את הטיפול בקליניקה Science of Beauty בפתח תקווה

4. זוכה אשר לא יצר קשר עם קליניקה במשך 7 ימים מיום ההודעה על הזכייה, ייחשב כמוותר על זכייתו ויאבד את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה ואו דרישה ואו תביעה כנגד החברה ובגין אובדן זכות קבלת הפרס.

תנאים נוספים:

1. המשתתפים בתחרות מצהירים בזאת, כי אין ולא תהיה להם ולכל הבאים בשמם ואו מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או בנוגע לזהות הזוכה או לזכייה עצמה.

2. הפרס אינו ניתן להחלפה ו/או זיכוי בקליניקה ולא ניתן לקבל פרס אחר.

3. החברה רשאית להחליף את הפרס ללא הודעה מראש ולפי שיקולה הבלעדי

המפקח על ההגרלה הינו רו"ח מטעם החברה.

ההגרלה מתקיימת בהתאם לאישור שניתן על ידי משרד האוצר להגרלות מסוג זה.